Monday, 28 July 2014

PACC 2014 results


I managed to get a 4th place in the SO-ALL LO SSB section of the PACC 2014 (155 participants in this most popular section). Not a bad score but if you compare it to the score from PH0AS it's not enough yet.  It's incredible PH0AS has a reduction of 3% only. I guess that's why he's number 1 ;-). I really try to make as little errors as possible but it seems I have to do better. Well, I'll try next year.

All scores can be found here.

Het is me gelukt om een 4e plaats te behalen in de "enige operator alle banden laag vermogen SSB" sectie van de PACC 2014 (155 deelnemers in deze populairste sectie). Geen slechte score maar als je het vergelijkt met PH0AS is het absoluut nog niet genoeg. Het is knap dat PH0AS een reductie heeft van maar 3%. Maar ja je word natuurlijk ook niet zomaar nummer 1 ;-). Ik probeer toch zo weinig mogelijk fouten te maken maar als je dit ziet moet ik nog beter proberen. We gaan het volgend jaar weer proberen.


Friday, 25 July 2014

DKARS magazine

Dutch Kingdom Amateur Radio Society (DKARS) is a new Dutch amateurradio association. All about who and why can be read in their first magazine with articles in both English and Dutch.

They will organize a new Dutch Kingdom Contest every year on the first weekend of June.
A nice initiative.

Link:
http://dkars.nl/pyforum/static/magazine.pdf


Wednesday, 23 July 2014

Bad HF propagation?

When I read some blogs here and there it seems there are no sunspots and bad propagation on the HF bands. Now, I don't have much time to listen out last couple of weeks so what can I tell about it? I knew that some "youngsters on the air" participants from the Netherlands would be on air fridayevening from Finland on both 40 and 20m. It was actually easy to work them on both bands. Since I'm painting the house here there are days that I'm already painting at 4 UTC in the morning just before I have to go working. This morning I was finished early and had 15 minutes to be on the radio. 20m was full of north american signals, most from the west-coast. I heard stations from Oregon, Washington, Arizona and some others with sometimes S7-9 all in SSB! I wouldn't call that bad propagation! The only QSO I made was with N8MAS Mark from Ohio. The eQSL card has already been received...

Als ik sommige blogs lees dan moet ik geloven dat er geen zonnevlekken meer zijn en dat de propagatie op  HF erg slecht is. Nu heb ik de laatste weken niet zoveel tijd gehad voor de radio dus wat kan ik er over vertellen? Ik wist dat er een paar Nederlandse deelnemers aan "youngsters on the air" in de lucht zouden zijn vanuit Finland vrijdagavond op 40 en 20m. Ze waren eigenlijk zeer gemakkelijk te werken op beide banden. Omdat ik het huis aan het verven ben zijn er dagen dat ik erg vroeg aan het werk ga (6 uur lokale tijd). Deze morgen was ik op tijd klaar met wat ik wou doen. Ik had nog een kwartiertje voor de radio. 20m zat vol met signalen uit noord amerika de meeste vanuit de westkust. Ik hoorde o.a. Oregon, Washington, Arizona en een aantal andere staten met signalen van soms S7-9! Ik zou dat niet echt slechte propagatie noemen! Het enige QSO dat ik maakte was met N8MAS Mark uit Ohio. De eQSL kaart heb ik ondertussen al ontvangen...