Wednesday, 23 July 2014

Bad HF propagation?

When I read some blogs here and there it seems there are no sunspots and bad propagation on the HF bands. Now, I don't have much time to listen out last couple of weeks so what can I tell about it? I knew that some "youngsters on the air" participants from the Netherlands would be on air fridayevening from Finland on both 40 and 20m. It was actually easy to work them on both bands. Since I'm painting the house here there are days that I'm already painting at 4 UTC in the morning just before I have to go working. This morning I was finished early and had 15 minutes to be on the radio. 20m was full of north american signals, most from the west-coast. I heard stations from Oregon, Washington, Arizona and some others with sometimes S7-9 all in SSB! I wouldn't call that bad propagation! The only QSO I made was with N8MAS Mark from Ohio. The eQSL card has already been received...

Als ik sommige blogs lees dan moet ik geloven dat er geen zonnevlekken meer zijn en dat de propagatie op  HF erg slecht is. Nu heb ik de laatste weken niet zoveel tijd gehad voor de radio dus wat kan ik er over vertellen? Ik wist dat er een paar Nederlandse deelnemers aan "youngsters on the air" in de lucht zouden zijn vanuit Finland vrijdagavond op 40 en 20m. Ze waren eigenlijk zeer gemakkelijk te werken op beide banden. Omdat ik het huis aan het verven ben zijn er dagen dat ik erg vroeg aan het werk ga (6 uur lokale tijd). Deze morgen was ik op tijd klaar met wat ik wou doen. Ik had nog een kwartiertje voor de radio. 20m zat vol met signalen uit noord amerika de meeste vanuit de westkust. Ik hoorde o.a. Oregon, Washington, Arizona en een aantal andere staten met signalen van soms S7-9! Ik zou dat niet echt slechte propagatie noemen! Het enige QSO dat ik maakte was met N8MAS Mark uit Ohio. De eQSL kaart heb ik ondertussen al ontvangen...


Wednesday, 16 July 2014

FYG/P

Not being able to do much radio lately. Too much other things in life. I was at home at lunchbreak due to circumstances and had 10 minutes to do some radiohobby. I encountered Hans LA/PA3FYG/P on a quiet 40m band. Hans was working with a FT-897, 40W and a 10m long wire antenna from LARL-061 (were ever that is?) Hans is a inspiration for many SOTA, PAFF and COTA activators and chasers in the Netherlands. He's one of the guys behind the PAFF and COTA program here.

Niet veel aan radio gedaan de laatste tijd, teveel andere dingen te doen. Ik was tussen de middag even thuis en had 10 minuten voor de radiohobby. Ik kwam Hans LA/PA3FYG/P tegen op een rustige 40m band. Hans werkte met een FT-897, 40W en een 10m lange draad antenne vanaf LARL-061 (waar dat ook moge zijn?) Hans inspireert veel SOTA, PAFF en COTA activeerders en jagers hier in Nederland.  Hij beheerd samen met Lars PH0NO de sites van PAFF en COTA hier in Nederland.

Friday, 11 July 2014

Feeling like a amateurradio LID

Lid...a term used in amateur radio to denote a poor operator; one who is inept at the practice of the art.

I was up early this morning. That gave me some time for radio. With sleep in my eyes I tuned the Icom-706 and received a lot of USA stations on 20m, all ragchewing no one calling CQ. 17m was complete dead and on 15m there was a booming signal from A41KJ. Although his signal was almost S9 he could not copy me, strange! Probabely he had a lot of QRM on his side? But I did not care about that, there will be another A41 station that does hear me. So I came across the 40m band and encountered a almost continue CQ DX from a swedish station. Finally someone that was calling CQ with a decent signal on a band that was very quiet. So a give him my call, no reaction. Give him my call the second time. He cam back telling me he is calling for DX and that means no stations from the same continent. This morning, after being a radio operator for 35 years a was feeling like a complete amateurradio LID.

For those unaware, a "lid" in ham radio speak means someone with very poor operating technique. As in an inept, newbie ham. Or an experienced op that comes across like a newbie. According to multiple ham radio sources, speculation is that the term originated from wired telegraphy.


LID...is een term gebruikt in amateurradio taal om een iemand te benoemen die compleet ongeschikt is als amateur radio operator.

Ik was vroeg op vanmorgen. Dat gaf me wat tijd voor de radio. Met slaap in mijn ogen de Icom-706 aangezet en rond gedraait. Op 20m hoorde ik veel Amerikanen en een enkele VK. Allemaal met elkaar gezellig aan het praten niemand riep CQ. 17m was compleet dood op dat moment en op 15m was maar 1 keihard signaal van A41KJ. Alhoewel zijn signaal bijna S9 was kreeg hij mij niet mee, vreemd! Waarschijnlijk veel last van QRM aan zijn zijde? Maakt niet uit, er zijn meer A41 stations die me wel kunnen horen. Dus uiteindelijk beland op de 40m band. Daar kwam ik een bijna continu CQ DX van een zweeds station tegen. Eindelijk een station die CQ roept op een zeer rustige band met een goed signaal, dus ik geef mijn call maar geen reactie. Nog maar een keer roepen en ja reactie, ik moest ophouden met roepen wat hij riep DX en dat betekend dus stations buiten zijn eigen continent kreeg ik te horen. Deze morgen voelde ik mij na 35 jaar radio operator te zijn een complete amateurradio LID.


Voor iemand die het nog niet weet. Een "LID" in amateurradio taal is iemand die een heel slechte operator is. Vaak een nieuwe operator of iemand met weinig ervaring. Soms ook moedwillig. Volgens meerder bronnen komt het woord uit de tijd van de oude telegrafie met draden.